Mondwater met CPC

sleutel tot verminderen overdracht SARS-CoV-2 wereldwijd

Waarom CPC veelbelovend is

 

Verschillende onderzoeksteams, waaronder een onderzoeksteam van de PISTA-groep heeft in samenwerking met wetenschappers van het DENTAID Research Center, ontdekt dat Cetylpyridinium Chloride (CPC), een bestanddeel in bepaalde mondspoelmiddelen, een antiviraal effect heeft.

Laboratoriumonderzoek toont aan dat het bestanddeel CPC in staat is gebleken om de besmettelijke capaciteit van SARS-CoV-2 met het 1000-voudige te verminderen.

Antiviraal effect

Nu het antivirale effect is aangetoond in deze preklinische onderzoeken, is de volgende stap om dit tevens aan te tonen in onderzoek naar de effectiviteit in mensen. Het aantonen van het antivirale effect van CPC in mensen kan een sleutelrol spelen bij de vermindering van de overdracht van SARS-CoV-2 wereldwijd, mede doordat mondspoelmiddelen relatief goedkoop zijn en eenvoudig te distribueren en op te slaan.

“De resultaten die zijn behaald zijn veelbelovend. Dat een mondspoelmiddel met CPC de besmettelijke capaciteit van SARS-CoV-2 zó sterk kan verminderen, is zeer goed nieuws. Op deze wijze kan de snelle overdracht van het virus tussen mensen mogelijk beperkt worden, te meer omdat deze snelle overdracht op dit moment het meest verontrustend is”, zegt de directeur van het onderzoekscentrum IrsiCaixa.
Lees het hele persbericht

Mondspoelmiddelen met CPC


Mondspoelmiddel en Tandpasta met 0,07% Cetylpyridinium Chloride (CPC)

VITIS gezond tandvlees
Mondspoelmiddel en Tandpasta met 0,05% Cetylpyridinium Chloride (CPC)